شرایط استفاده

 

با توجه به  نوآوری های فنی و تغییرات جاری در ارتباط با چارچوب قانونی مرتبط، شرایط استفاده مندرج در ذیل باید هر چند وقت یکبار تغییر داده شوند و/یا از طرف ما اصلاح شوند. لذا، از کاربر درخواست می کنیم که این شرایط استفاده را قبل از هر بازدید از این وب‌سایت بررسی نماید و هر گونه تغییر و/یا اصلاحی را مد نظر قرار دهد.
مقدمه
این وب‌سایت توسط هنکل ایران در دسترس شما گذاشته می شود. اطلاعات موجود در این وب‌سایت در مورد شرکت های وابسته به هنکل ایران و اشخاص ثالث، با نهایت دقت تهیه شده است. با این حال، ما قادر نیستیم که کامل بودن و صحیح بودن اطلاعات مربوطه را تضمین کنیم. هنکل ایران در ارتباط با اشتباهاتی که ممکن است در محتوای این وب‌سایت وجود داشته باشد، هیچگونه مسئولیتی را تقبل نخواهد کرد. اظهارات  آینده نگرمندرج در این وب‌سایت با توجه به آگاهی و اعتقاد ما در حد ممکن، ارائه شده است. با این حال، نتایج بدست آمده از سوی هنکل ایران ممکن است تا حد زیادی با این اظهارات آینده نگر متفاوت باشند، زیرا آنها بستگی به یک سری عوامل  با ماهیت رقابتی و اقتصاد کلان دارند که در برخی اوقات از کنترل هنکل ایران خارج است. بدون ایجاد لطمه  به هر گونه تعهد حقوقی برای تغییردادن اظهارات آینده نگر، هنکل ایران قصد ندارد تا تمامی اظهارات آینده نگری که در این وب سایت موجود هستند را همواره بروز رسانی نماید.
با دسترسی به این وب‌سایت، شما شرایط کلی استفاده از وب‌سایت ذیل را بدون محدودیت یا قید و شرط قبول می کنید، و می توانید آنرا مشاهده یا چاپ کنید.

شرایط کلی استفاده از وب‌سایت
۱. قانون حق تکثیر(کپی رایت)
صفحات وبسایت ما (محتوا، ساختار) به واسطه قانون حق تکثرمحافظت می شوند. به ویژه، هر گونه نسخه برداری، انطباق، ترجمه، ذخیره و پردازش در سایر رسانه ها، شامل ذخیره یا پردازش از طریق مبنای الکترونیک، شامل محافظت حق تکثر می شود.  هر گونه بهره برداری به صورت کامل یا بخشی از آن،  مستلزم کسب رضایت کتبی هنکل ایران است. هر گونه نسخه برداری از اطلاعات یا داده، به ویژه کاربرد متون یا قسمتی از آنها، یا تصاویر (به غیر از تصاویر مطبوعاتی هنکل ایران) یا هر گونه بهره برداری یا انتشار، مستلزم کسب رضایت کتبی هنکل ایران است. حقوق مربوط به انتشار و نسخه برداری متعلق به هنکل ایران است.
تصاویر مطبوعاتی هنکل ایران فقط برای مقاصد تحریری می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. تصاویر مطبوعاتی هنکل ایران که نسخه برداری شده و/یا به صورت الکترونیک برای مقاصد تحریریه تغییر داده می شوند، باید دارای علامت کپی رایت "© {سال} هنکل ایران تمامی حقوق محفوظ است" باشند. تجدید چاپ رایگان است، با این حال ما یک نسخه برای پرونده خود درخواست می کنیم.
© ۲۰۱۵ هنکل ایران، تهران. تمامی حقوق محفوظ است

۲. علائم تجاری
لوگوی بیضی شکل و جمله "هنکل ایران – “Exellence is our Passion،
و تمامی نامهای محصولات و/یا خط کالا در این صفحات، علائم تجاری به ثبت رسیده متعلق به هنکل ایران، شعبات، شرکت های وابسته به آن، و اعطاء کنندگان جواز هستند. هر گونه استفاده غیر مجاز این علائم تجاری صریحاً ممنوع است، و به عنوان نقض قانون مربوط به علائم تجاری، قانون مربوط به حق کپی رایت،  سایر حقوق مربوط به املاک معنوی یا قانون رقابت غیر منصفانه تلقی خواهد شد.

۳. سلب مسئولیت برای وب‌سایت های اشخاص ثالث
الف. صفحات این وب‌سایت دارای لینک هایی ( به عبارت دیگر "فراپیوندهایی") به سایروب‌سایت هایی است که توسط اشخاص ثالث اداره می شود، و هنکل ایران از محتوای آنها مطلع نیست. هنکل ایران صرفاً دسترسی به اینگونه وب‌سایت ها را تسهیل داده و  هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها تقبل نمی کند.   لینک های ما به وب‌سایت های اشخاص ثالث صرفاً بخاطر ساده تر کردن ناوبری در نظر گرفته شده اند.  اظهاراتی که در این صفحات لینک شده ارائه شده اند متعلق به ما نیستند. در واقع، ما صریحاً خود را از هر گونه محتوای موجود در صفحات لینک شده به وب‌سایت مان از سوی اشخاص ثالث، مجزا محسوب می کنیم.  به ویژه، ما مسئولیت هر گونه نقض مقررات قانونی یا نقض حقوق اشخاص ثالث که ممکن است در اینگونه صفحات بروز کند را به عهده نمی گیریم.

ب: برای فراپیوند های وب‌سایت هایی که از طریق وب‌سایت هنکل ایران ارائه شده اند، صاحبان این وب‌سایت ها به تنهایی مسئول محتوای مندرج در این صفحات، به علاوه هر گونه فروش محصولاتی که از طریق آنها ارائه می شود، و همچنین رسیدگی به سفارشاتی که به آنها مرتبط می شود، هستند.
ج: هنکل ایران هیچ مسئولیتی در قبال نقض هر گونه کپی رایت، علامت تجاری یا سایر املاک معنوی یا حق شهرت، که ممکن است از طریق دسترسی به این فراپیوندها به وقوع بپیوندد را به عهده نمی گیرد.
د: در صورت دادن سفارش یا هر گونه اظهارنامه حقوقی در ارتباط با یک معامله، قراردادی فقط بین کاربر و صاحب وب‌سایت مربوطه، یا ارائه کننده، یا فرد نماینده آن در نظر گرفته می شود، اما طبق هیچ شرایطی، بین هنکل ایران و کاربر مربوطه نخواهد بود.  لطفاً به شرایط کلی مربوط به کسب و کار عرضه کننده کالا در فراپیوند وب‌سایت توجه نمایید.
ه: این سلب مسئولیت در ارتباط با تمامی لینک هایی که در وب‌سایت Henkel Iran.com نمایش داده می شوند، و هر گونه محتوای وب‌سایت هایی که کاربر مربوطه از طریق این لینک ها به آن هدایت می شود، معتبر است.

۴. سلب مسئولیت کلی
هر گونه مسئولیت هنکل ایران در ارتباط با خساراتی که ممکن است در پی استفاده از این وب‌سایت بروز کند – صرفنظر از  ماهیت حقوقی آن، منجمله شبه جرم – محدود به خساراتی می شود که به قصد یا در اثر سهل انگاری جدی ایجاد شده باشد.  در پی نقض وظایف قراردادی، به میزانی که مسئولیت الزام آور هنکل ایران دخیل باشد، کل مبلغ ادعای خسارت محدود به خسارات قابل پیش بینی خواهد شد. این امر، تحت قانون مربوط به مسئولیت در قبال کالا،  یا تحت هر گونه گارانتی ارائه شده، تأثیری بر مسئولیت هنکل ایران نخواهد داشت. همچنین، در صورت آسیب به زندگی، جراحت بدنی یا صدمه به سلامت فرد، محدودیت های مندرج در فوق، در ارتباط با مسئولیت، صدق نمی کنند.
هنکل ایران تلاشهای زیادی جهت حفظ وب‌سایت هنکل ایران در برابر ویروس ها به عمل می آورد، با اینحال ما قادر نیستیم که عدم وجود ویروس ها را تضمین کنیم.   به این دلیل، توصیه می کنیم که برای کسب اطمینان از محافظت کافی در برابر ویروس ها، قبل از دانلود اسناد و داده ها ( به عنوان مثال با استفاده از اسکنرها) مراقبت مناسب منظور شود.
هنکل ایران هیچ تضمینی در قبال بروز خطاها یا اشتباهات در خصوص خدمات ارائه شده در وب‌سایت هنکل ایران، و همچنین دسترسی پذیری آنها را تضمین نمی کند.

۵. پیش بینی ها و اظهارنامه های مربوط به قصد
بیانیه های آینده نگر در این سایت اینترنتی بر اساس بیشترین حد آگاهی و اعتقاد ارائه شده اند.  با اینحال، نتایجی که در واقع از طرف هنکل ایران بدست می آید، ممکن است تا حد زیادی با نتایج بدست آمده از این بیانیه های آینده نگر متفاوت باشد، زیرا آنها بستگی به یک سری عوامل با ماهیت رقابتی و اقتصاد کلان  دارند که در برخی اوقات از کنترل هنکل ایران خارج است. بدون ایجاد لطمه  به هر گونه تعهد حقوقی برای تغییردادن اظهارات آینده نگر، هنکل ایران قصد ندارد تا تمامی اظهارات آینده نگری که در این وب‌سایت موجود هستند را همواره به‌روز رسانی نماید.

۶. محصولات هنکل ایران
برندها/محصولاتی که در این وب‌سایت اینترنتی نمایش داده می شوند، نمونه هایی از برندها/محصولات موجود در شرکت های هنکل ایران در سرتاسر جهان هستند. هنکل ایران نمی تواند تضمین که برندها/محصولات نمایش داده شده در کشور شما نیز در دسترس باشند.